Üld-ja ostutingimused www.agroshop.ee e-poes

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad üld- ja ostutingimused kehtivad kõikide isikute (edaspidi TELLIJA) ja ostukeskkonna www.agroshop.ee omaniku Agroshop OÜ (edaspidid AGROSHOP) asukohaga Tule 48, Saue linn, Harjumaa 76505 reg.nr. 10174267  vahel AGROSHOP e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad AGROSHOP e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivad õigusaktid.

1.3. AGROSHOP on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muutma ning täiendama ette teavitamata. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest või täiendustest teavitatakse lehekülje www.agroshop.ee kaudu ja jõustuvad nende avaldamise hetkest www.agroshop.ee lehel. Kui TELLIJA edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse TELLIJA  ja AGROSHOP vahel tekkinud õigussuhtele TELLIJA poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. AGROSHOP e-poes kuvatud hinnad on eurodes.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. TELLIJA ostukorv luuakse hetkel, kui TELLIJA on lisanud toote ostukorvi.

3.2. Ostukorvis olevate toodete kogust saab tellija igal ajal muuta ostukorvi lehel.

3.3. TELLIJAL on võimalik lisada Ostukorvi lehel sooduskood lahtrisse “Sooduskood”, mis annab vastava allahindluse. Allahindluskoodi antav soodustus ei kehti juba soodushinnaga pakkumises olevatele toodetele.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates hetkest kui tellimuse eest on tasutud, va juhul kui tellimus saadetakse teele lunamaksega. Lunamaksega tasumise korral loetakse leping sõlmituks peale tellimuse vastuvõtmise kohta  kinnituskirja saatmist TELLIJA e-posti aadressile.

4. Toodete eest tasumine 

4.1. Toodete eest tasumise võimalusi AGROSHOP e-poes on mitmeid:

1) tasuda saab ostukorvis pangalingi kaudu, krediitkaardimaksena või sõlmides järelmaksulepingu. Pangalinke pakub ja makseid vahendab Maksekeskus AS

2) tasuda saab ka ettemaksuarve alusel, sellisel juhul saadetakse TELLIJALE ettemaksuarve TELLIJA e-posti aadressile ja see tuleb tasuda pangaülekandega arvel näidatud pangakontole enne kauba väljastamist.

3) tasuda saab ka kauba vastuvõtmisel lunamaksega. Pangautomaadist kauba lunastamisel saab tasuda ainult pangakaardiga. Kullerilt kauba lunastamisel saab tasuda kas pangakaardiga ja/või sularahas sõltuvalt teenuset pakkuvast kullerfirmast. Milliseid makseviise konkreetsele kullerile tasumisel on võimalik kasutada on toodud ostukorvi lehel kulleri valiku juures infokirjel.

5. Tellimuse täitmine ja toodete väljastamine

5.1. Tooted märkega “Laos” (antud märge on toote kirjelduse juures e-poes) väljastatakse ehk antakse üle (va juhul kui soovite toodetele ise järgi tulla) pakivedu korraldavale ettevõttele hiljemalt 1-5 tööpäeva jooksul, üldjuhul järgmisel tööpäeval.

5.2. Tooted märkega „Tellimisel“ (antud märge on toote kirjelduse juures e-poes) tellitakse AGROSHOP vahendusel tootjafirmalt või koostööpartneri laost ning nende toodete tellimuse täitmise tähtaeg täpsustatakse iga tellimuse puhul eraldi. „Tellimisel“ märkega toodete tarneaeg sõltub konkreetsest tootest ja selle saadavusest, üldjuhul on tellimuse täitmise tähtaeg 1-5 päeva, erandjuhtudel kuni 30 päeva. „Tellimisel“ märkega toodete saabumisel AGROSHOP lattu väljastatakse need samadel tingimustel nagu „Laos“ märkega olevad tooted vastavalt Tingimuste punktile 5.1.

6. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

6.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4.  ja AGROSHOP poolt toodete väljastamist toimetab pakivedu korraldav ettevõte (Venipak AS, Omniva AS või Itella Estonia OÜ, va juhul kui TELLIJA tuleb ise toodetele järgi) tooted vastavalt tellimuse esitamisel Ostukorvis valitud viisil, kas pakiautomaati või kulleriga märgitud aadressile. Sihtkoha või pakiautomaadi muutmise võimalikkus peale tellimuse üleandmist pakivedu korraldavale ettevõttele sõltub konkreetsetest asjaoludest ja ei ole alati võimalik ning on tasuline teenus hinnaga 5,- euri tellimuse kohta.

6.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab pakivedu korraldav ettevõte TELLIJA soovitud aadressile pakiveoettevõtte poolt määratud tähtaja jooksul, tavaliselt 24 tunni jooksul, maksimaalselt 3 tööpäeva jooksul. AGROSHOP ei anna pakkide kohaletoimetamise osas ajalubadust ega vastuta pakiveoettevõtte poolt tekkinud viivituste või tõrgete eest.

6.3. AGROSHOP ja pakivedu korraldav ettevõte ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud TELLIJA poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.4. Saadetise saabumisest pakiautomaati teavitatakse TELLIJAT SMS sõnumiga tellimuses märgitud kontakttelefonile. Kulleriga paki edastamisel võetakse TELLIJAGA eelnevalt SMS-i või telefoni teel ühendust ja teavitatakse/täpsustatakse saadetise üleandmise aeg.

6.5. Saadetis antakse kulleri poolt TELLIJALE üle koos saatedokumendiga. Enne saadetise vastuvõtmist on TELLIJA kohustatud veenduma saadetise väliste vigastuste puudumises ja nende olemasolu korral tegema kullerile vastava märkuse ja teavitama koheselt ka  AGROSHOP`i vigastatud pakendiga saadetisest e-postiaadressile: info@agroshop.ee või kontakttelefonile: 56810559. 

6.6. Tellimused summas üle 50,- eur (koos km-ga) toimetatakse pakiautomaati TASUTA! Kui tellitud tooted ei mahu pakiautomaati, saadetakse tooted TELLIJA poolt antud aadressile kulleriga ja vastavalt ostukorvis kuvatava tasu eest.  

7. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

7.1. TELLIJAL on õigus enne toodete väljastamist oma tellimus tühistada, saates AGROSHOP e-posti aadressile info@agroshop.ee vastavasisuline teade märkides tellimuse number või helistades AGROSHOP kontakttelefonile 56810559.

7.2. Peale toodete kättesaamist on TELLIJAL 30 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup TELLIAJLE mingil põhjusel ei sobi, siis on TELLIJAL õigus 30 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada mõne teise toote vastu, saates AGROSHOP e-poe e-maili aadressile info@agroshop.ee vastavasisulise avalduse koos tellimuse numbriga või helistades Agroshop OÜ klienditeeninduse telefonile 56810559.

7.3. Tellimuse tühistamisel punktis 7.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 7.2 sätestatud juhul tagastatakse TELLIJALE ostu eest tasutud summa, sh toote kättetoimetamise kulud vastavalt VÕS sätestatule. AGROSHOP kannab tagastatud toote eest raha tagasi TELLIJA arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate vastuvõtmisest, eeldusel, et kaup on sama tähtaja jooksul tagastatud AGROSHOP esindusse aadressil Tule 48, Saue, Harjumaa.

7.4. Tagastatav kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid jne), kasutamata ja pakend rikkumata. Kui kaup on ostetud kampaania raames, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt selle algses komplektsuses.

7.5. AGROSHOP e-poel on õigus nõuda tagastatava toote transpordikulude tasumist TELLIJALT ning õigus vastav summa tellijale tagastavast summast kinni pidada.

7.6. Kui tagastatav toode ja/või toote pakend on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud AGROSHOP poolt, on AGROSHOP il õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine TELLIAJLE tagastamisele kuuluvast summast. Tasaarvestamiseks saadab AGROSHOP TELLIJALE tasaarveldamise teavituse TELLIJA poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui TELLIJA ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on TELLIJAL õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks TELLIJA ja AGROSHOP vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

8. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

8.1. AGROSHOP vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad garantiiaja jooksul.

8.2.AGROSHOP ei vastuta:

1) TELLIJA või kasutaja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

8.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on TELLIJAL õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode AGROSHOP kulul.

8.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) TELLIJA poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise soovi kohta teate saamisest ja toote tagastamisest AGROSHOP esindusse.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. AGROSHOP ei vastuta TELLIJALE tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AGROSHOP ei saanud mõjutada ning mille saabumist AGROSHOP ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. Muud tingimused

10.1. AGROSHOP e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud TELLIJA isikuandmeid käsitletakse AGROSHOP privaatsuspoliitika kohasel kui konfidentsiaalset infot ning andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, va ainult tellimuse täitmiseks vajalike toimingute sooritamiseks volitatud koostööpartneritele ja maksete teostamiseks volitatud Maksekeskus AS-ile. Isikuandmete vastutav töötleja on Agroshop OÜ.

10.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest

10.3 TELLIJA ja AGROSHOP vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Eestis tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, aadressiga Pronksi 12, Tallinn 10117 tel. 6201920 e-post avaldus@komisjon.ee https://komisjon.ee/et  või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Rahvusvaheliste tarbijakaitsevaidluste lahendamiseks on loodud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ehk ODR-platvorm (Online Dispute Resolution), mis asub aadressil http://ec.europa.eu/odr

1. Diskleimer

11.1 AGROSHOP e-poes toodud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

11.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

check Toode lisatud võrdlusesse